Część pisemna jest nieodłącznym elementem wszystkich egzaminów Cambridge i występuje w różnych formach. Do poziomu KET (A2) writing jest połączony z czytaniem, a od poziomu PET (B1) przystępujący do egzaminów muszą zmierzyć się z dłuższą formą wypowiedzi. Na egzaminie mogą pojawić się takie formy pisemne: email, list, artykuł, opowiadanie, recenzja, relacja, esej czy propozycja. W treści zadań podane są punkty, które trzeba rozwinąć lub pytania na które trzeba odpowiedzieć. Typy zadań i wypowiedzi pisemnej różnią się w zależności od poziomu egzaminu. 

Wiele zasad, skomplikowanych form wypowiedzi pisemnych i presja czasu sprawiają, że writing staje się kłopotliwy. Dlatego mamy dla was kilka porad jak lepiej pisać po angielsku. 

 1. Zanim zaczniesz pisać ustal jaki to rodzaj wypowiedzi pisemnej i dostosuj do niej swój tekst oraz język (formalny lub nieformalny).
 2. Pomyśl nad tematem i treścią, którą chcesz przekazać. 
 3. Zapisz swoje pomysły w brudnopisie i uporządkuj informacje tak, aby tworzyły logiczną i spójną całość.
 4. Nie pisz za dużo i nie odchodź od głównego tematu.
 5. Jeśli w trakcie procesu twórczego wypisałeś mnóstwo dobrych argumentów, wybierz tylko te które są najważniejsze i stanowią odpowiedzi na zadane pytania lub są ściśle związane z podanym tematem.
 6. Używaj słownictwa, którego znaczenie rozumiesz. 
 7. Język, którym się posługujesz powinien być zrozumiały dla czytelnika. Czasem warto zrezygnować ze skomplikowanych struktur językowych. Nie znaczy to, że pisząc rozprawkę opiniotwórczą powinieneś używać sformułowań jak np. w liście do kolegi. 
 8. Używaj słownictwa odpowiedniego dla twojego poziomu językowego. Staraj się unikać podstawowych wyrażeń i powtórzeń. Na przykład, zamiast pisać “very funny” pisz “hilarious”. 
 9. Na koniec wciel się w rolę czytelnika – zastanów się, czy to o czym piszesz jest zrozumiałe i przejrzyste. 
 10. Popraw błędy, które zauważyłeś. 

Twój akapit powinien składać się z 2 do 10 zdań. Poza tym powinien zawierać:

topic sentence – pierwsze zdanie, które podsumowuje lub przekazuje sens całego akapitu. 

supporting sentences – fakty, przykłady, uzasadnienia przedstawiające odpowiedź na główne pytanie.

concluding sentence – zdanie kończące, w którym powtarza się najważniejsze informacje warte zapamiętania (może być czasem pominięte).

Co sprawia że Twój akapit jest dobry?

Każdy akapit poświęcony jest jednej myśli. Cały tekst jest spójny, logiczny i ma przejrzystą strukturę. W tekście występują linking expressions, czyli wyrażenia łączące zdania. 

Na koniec kilka przydatnych zwrotów: 

Linking expressions

 • hence,
 • therefore,
 • for instance,
 • what is more, 
 • for this reason, 
 • so, we can see that 

Concluding expressions: 

 • In conclusion
 • In summary
 • In short
 • In brief, 
 • Thus, 
 • So, we can see that