Kursy

Kurs dla dzieci 6+

Kiedy
18.09.2023 - 14.06.2024

Poziom
pre-A1 - B1

Liczba lekcji
60 lekcji x 45 minut

2Częstotliwość
1 x 2 lekcje

Tryb zajęć
Stacjonarnie 

Raty

 • miesięczne: 10 rat 
 • semestralne: 2 raty 
 • roczna: 1 rata

Rabaty

 • płatność semestralna (-50 zł)
 • płatność roczna (-100 zł)
 • early birds (-150 zł)

Materiały kursowe
150 zł

Cena
2900 zł 

Kurs dla nastolatków 12+

Kiedy
18.09.2023 - 14.06.2024

Poziom
A1 - C1

Liczba lekcji
60 lekcji x 45 minut

Częstotliwość
1 x 2 lekcje

Tryb zajęć
Stacjonarnie

Raty

 • miesięczne: 10 rat 
 • semestralne: 2 raty 
 • roczna: 1 rata

Rabaty

 • płatność semestralna (-50 zł)
 • płatność roczna (-100 zł)
 • early birds (-150 zł)

Materiały kursowe
150 zł

Cena
2900 zł 

Kurs dla dorosłych 16+

Kiedy
18.09.2023 - 14.06.2024

Poziom
A1 - C2

Liczba lekcji
60 lekcji x 45 minut

Częstotliwość
1 x 2 lekcje

Tryb zajęć
Stacjonarnie

Raty

 • miesięczne: 10 rat 
 • semestralne: 2 raty 
 • roczna: 1 rata

Rabaty

 • płatność semestralna (-50 zł)
 • płatność roczna (-100 zł)
 • early birds (-150 zł)

Materiały kursowe

 • 150 zł - poziom A1 - C1
 • 350 zł - poziom - C2

Cena
2900 zł

  Kurs dla dzieci 6+

  Kiedy
  18.09.2023 - 14.06.2024     

  Poziom
  pre-A1 - B1

  Liczba lekcji
  120 lekcji x 45 minut

  Częstotliwość

  • 2 x 2 lekcje stacjonarne
  • e-learning online
  Tryb zajęć
  Blended learning

  Raty

  • miesięczne: 10 rat 
  • semestralne: 2 raty 
  • roczna: 1 rata

  Rabaty

  • płatność semestralna (-100 zł)
  • płatność roczna (-200 zł)
  • early birds (-150 zł)
  • brand ambassador (-100 zł)
  • mastermind YLE (-150 zł)
  • mastermind KET (-200 zł)
  • mastermind PET (-250 zł)

  Materiały kursowe
  150 zł

  Cena
  5000 zł

  Kurs dla nastolatków 12+

  Kiedy
  18.09.2023 - 14.06.2024 

  Poziom
  A1 - C1

  Liczba lekcji
  120 lekcji x 45 minut

  Częstotliwość

  • 2 x 2 lekcje stacjonarne
  • e-learning online
  Tryb zajęć
  Blended learning

  Raty

  • miesięczne: 10 rat 
  • semestralne: 2 raty 
  • roczna: 1 rata

  Rabaty

  • płatność semestralna (-100 zł)
  • płatność roczna (-200 zł)
  • early birds (– 150 zł)
  • brand ambassador (-100 zł)
  • mastermind YLE (-150 zł)
  • mastermind KET (-200 zł)
  • mastermind PET (-250 zł)
  • mastermind FCE (-300 zł)
  • mastermind CAE (-350 zł)

  Materiały kursowe
  150 zł

  Cena
  5000 zł

  Kurs dla dorosłych 16+

  Kiedy
  18.09.2023 - 14.06.2024 

  Poziom
  A1 - C2

  Liczba lekcji
  120 lekcji x 45 minut

  Częstotliwość

  • 2 x 2 lekcje stacjonarne
  • e-learning online
  Tryb zajęć
  Blended learning

  Raty

  • miesięczne: 10 rat 
  • semestralne: 2 raty 
  • roczna: 1 rata

  Rabaty

  • płatność semestralna (-100 zł)
  • płatność roczna (-200 zł)
  • early birds (- 150 zł)
  • brand ambassador (-100 zł)
  • mastermind YLE (-150 zł)
  • mastermind KET (-200 zł)
  • mastermind PET (-250 zł)
  • mastermind FCE (-300 zł)
  • mastermind CAE (-350 zł)

  Materiały kursowe

  • 150 zł - poziom A1 - C1
  • 350 zł - poziom - C2

  Cena
  5000 zł

  Poziomy

  Poziom pre-A1 to pierwsze kroki dziecka w języku angielskim. Skupiamy się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim, poruszając tematykę bliską maluchom.

  Dziecko:

  • rozumie proste zdania
  • odpowiada na proste pytania
  • rozumie proste historie
  • rozumie i wykonuje proste polecenia
  • rozumie proste opisy przedmiotów z życia codziennego
  • rozpoznaje i potrafi napisać litery alfabetu angielskiego
  • potrafi przeliterować proste słowa oraz swoje imię
  • potrafi nazwać proste przedmioty oraz osoby z życia codziennego
  • rozumie krótkie rozmowy

  Po kursie dziecko przystępuje do egzaminu Cambridge – YLE STARTERS. Test Pre A1 Starters to pierwszy międzynarodowy test dziecka, który niepodważalnie potwierdza jego umiejętności.

  Poziom A1 Movers to kolejny krok Twojego dziecka w nauce angielskiego. Jest to doskonały sposób, aby pomóc dziecku rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy w angielskim.

  Dziecko:

  • potrafi się zgodzić lub nie zgodzić z kimś
  • zadaje i odpowiada na pytania typu “Jak się czujesz?” “Co lubisz robić?” itp
  • podaje proste opisy osób, przedmiotów i czynności
  • odpowiada na pytania o czynności w szkole
  • rozumie proste (napisane) zdania
  • potrafi napisać proste zdania zawierające spersonalizowane informacje
  • rozumie proste historie z pomocą obrazków
  • potrafi napisać proste zdania co lubi i czego nie lubi
  • rozumie proste znaki i ogłoszenia
  • opowiada proste historie z pomocą obrazków

  Po kursie dziecko przystępuje do egzaminu Cambridge – YLE MOVERS.Test A1 Movers to test, który potwierdza umiejętność dziecka na poziomie A1 – pierwszym szczeblu na drabinie nauki angielskiego.

  Kolejnym krokiem dziecka w nauce angielskiego to poziom A2, który wykazuje, że dziecko radzi sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym.

  Dziecko:

  • rozumie polecenia dłuższe niż 1 zdanie
  • rozumie proste rozmowy na tematy codzienne
  • zadaje pytania o proste codzienne tematy
  • potrafi opowiedzieć o jego czynnościach z przeszłości
  • rozumie krótkie teksty, nawet gdy nie zna wszystkich słówek
  • rozumie proste pisane opisy
  • potrafi napisać proste opisy przedmiotów i osób
  • łączy zdania spójnikami (and, because, then)
  • przy użyciu obrazków pisze proste historie
  • opowiada historie przy użyciu obrazków lub swoich pomysłów

  Po kursie dziecko przystępuje do egzaminu Cambridge – YLE FLYERS. A2 Flyers ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych.

  Na poziomie A2 potrafisz:

  • zrozumieć proste wyrażenia językowe i najczęściej używane słowa
  • przeczytać krótkie i proste teksty
  • przedstawić się i opisać w prosty sposób najbliższe otoczenie
  • wziąć udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na bliskie rozmówcy temat
  • napisać krótkie formy pisemne (typu notatka, email)

  Po kursie na poziomie A2 możesz przystępujesz do egzaminu A2 Key for Schools (dzieci i młodzież w wieku szkolnym) lub A2 Key (dorośli).

  Na poziomie B1 potrafisz:

  • czytać proste teksty pisane i artykuły w języku angielskim
  • pisać listy oraz e-maile na codzienne tematy
  • rozumieć informacje przedstawione w prosty sposób
  • wyrażać swoją opinię w mowie i piśmie w języku angielskim
  • w sposób praktyczny porozumiewać się w danych codziennych sytuacjach życiowych
  • prowadzić notatki
  • a także masz dobre podstawy do nauki na wyższych poziomach zaawansowania

  Po kursie na poziomie B1 przystępujesz do egzaminu B1 Preliminary for Schools (dzieci i młodzież w wieku szkolnym) lub B1 Preliminary (dorośli).

  Na poziomie B2 potrafisz:

  • prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty z użyciem gramatyki i słownictwa na poziomie średniozaawansowanym
  • pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji
  • śledzić wiadomości i informacje dotyczące codziennych tematów
  • uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej między szkołami lub uczelniami
  • pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej
  • przeprowadzić prezentację w języku angielskim na znane Ci tematy z życia codziennego.

  Po kursie na poziomie B2 przystępujesz do egzaminu B2 First for Schools (młodzież w wieku szkolnym) lub B2 First (dorośli).

  Na poziomie C1 potrafisz:

  • studiować w języku angielskim w kraju lub za granicą
  • efektywnie komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych, a także w trakcie dyskusji podczas
  • studiów odbywanych w języku angielskim
  • pracować w środowisku angielskojęzycznym
  • w pełni brać udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich, przeprowadzanych w języku angielskim
  • pisać eseje wyrażające różne punkty widzenia, używając także pojęć abstrakcyjnych
  • śledzić wiadomości i informacje, a także czytać artykuły i rozprawki poruszające tematy naukowe lub eksperckie.

  Po kursie na poziomie C1 przystępujesz do egzaminu C1 Advanced.

  Na poziomie C2 potrafisz:

  • studiować w języku angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas studiów podyplomowych czy doktoranckich
  • prowadzić negocjacje biznesowe na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych
  • rozumieć złożone aspekty wielorakich form pisarskich
  • prowadzić rozmowy wymagające użycia języka obcego na poziomie abstrakcyjnym i emocjonalnym.

  Po kursie na poziomie C2 przystępujesz do egzaminu C2 Proficiency.