Pisanie e-maili pojawia się na wielu etapach nauki języka angielskiego. Należy pamiętać, że umiejętności pisania maili przyda się nie tylko na lekcjach i egzaminach, ale również na studiach czy w pracy. Pisanie e-maili jest trudną sztuką. Jednakże, aby opanować tę umiejętność należy trzymać się kilku podstawowych zasad. 

 1. Zastanów się do kogo piszesz. Czy jest to mail formalny czy nieformalny. 
 2. Nieformalne maile mogą zawierać formy skrócone wyrazów, slang, emotki i akronimy. W mailach formalnych te elementy są zabronione. 
 3. Pisząc mail formalny używaj profesjonalnego adresu mailowego.
 4. Zanim zaczniesz pisać zwróć uwagę na temat maila. Odbiorca powinien wiedzieć czego dotyczy Twój mail, w przeciwnym razie może być zdezorientowany lub może zignorować Twoją wiadomość. 
 5. Przedstaw się tak, aby odbiorca wiedział z kim ma do czynienia. Jeśli trzeba, poza imieniem i nazwiskiem opisz krótko kim jesteś. 
 6. Przywitaj się. Zastanów się do kogo piszesz i dobierz odpowiednie przywitanie. 
 7. Na początku wyjaśnij z jakiego powodu piszesz.
 8. Pisz krótko i na temat. 
 9. Bądź uprzejmy. Używaj zwrotów grzecznościowych i zachowaj pozytywne wydźwięk maila.
 10. Bądź precyzyjny. Podawaj konkretne informacje: daty, miejsca, nazwiska osób.
 11. Na końcu maila podsumuj zwięźle wszystkie przekazane informacje.
 12. Zwróć uwagę na interpunkcję. Nie używaj zbyt wielu wykrzykników.
 13. Pożegnaj się w odpowiedni sposób.
 14. Po napisaniu maila przeczytaj go jeszcze raz. Sprawdź czy nie ma literówek lub błędów gramatycznych. Mogą one wpłynąć na odbiór twojej osoby i przekazywanej wiadomości. 
 15. Zawsze odpowiadaj na maile. 

Maile składają się z kilku podstawowych elementów: nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i podpis. Każda część rozpoczyna się od nowego akapitu. Jeśli w jednym mailu poruszasz kilka kwestii, każda z nich powinna być rozpisana w osobnych akapitach.

Jeśli już znasz podstawowe zasady pisania maili, to czas na kilka przydatnych zwrotów w trakcie pisania. 

Powitania nieformalne

 • Hi Sam,
 • Hey,
 • Dear Jane,
 • John,

 

Powitania formalne:

 • Dear Sir,
 • Dear Sir or Madame,
 • To Whom it may concern,
 • Dear Mr Smith,

 

Przedstawienie celu maila: 

 • I am writing with regards to…
 • I am contacting you to…
 • I am emailing in reference to…
 • I am writing in connection with…
 • I am writing to you on behalf…
 • With reference to our correspondence, I would like to…

 

Wyrażenia w mailach nieformalnych: 

 • How are you?
 • How are things with you?
 • I was glad to hear from you.
 • What’s new?

 

Rozwinięcie w mailu formalnym: 

 • I would appreciate it if you could…
 • Could you please let me know if…
 • Could we arrange a meeting?
 • You are urgently requested to…
 • We regret to inform you that..  
 • Please be informed that…
 • Please find the attached document…
 • I am writing to express my gratitude / satisfaction / dissatisfaction / interest etc.

 

Rozwinięcie w mailu nieformalnym:

 • Can you tell me more about…?
 • Can I have…?
 • I wanted to ask if…
 • When it comes to…
 • Do you know if…
 • I wanted to ask you for a favour…

 

Pożegnania w mailu formalnymi: 

 • I look forward to hearing from you.
 • Should you have any questions do not hesitate to contact me.
 • Please reply at your earliest convenience.

 

Pożegnania w mailu nieformalnym:

 • Talk to you later.
 • Thanks in advance.
 • Take care!
 • Hope to hear from you soon. 
 • Send me news when you know more.
 • Write back soon. 

 

Pozdrowienia na końcu maila formalnego:

 • Yours sincerely,
 • Yours faithfully,
 • Best regards,
 • Regards,
 • With gratitude,
 • Warm wishes,

 

Pozdrowienia na końcu maila nieformalnego: 

 • Love,
 • Lots of love, 
 • Best, 
 • Cheers, 
 • Kindest regards,
 • Take care,
 • Write soon,