Egzaminy FCE (B2), CAE (C1) i CPE (C2) sprawdzają znajomość angielskiego we wszystkich obszarach umiejętności językowych. Każdy egzamin składa się z czterech części – czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Rodzaje, ilość i stopień trudności zadań różnią się w zależności od zdawanego egzaminu. 

Z czym spotkasz się na Egzaminie Cambridge?

Część 1 – Reading i Use of English (FCE: 75 minut; CAE/CPE: 90 minut)

Część poświęcona Use of English sprawdza znajomość angielskiego poprzez stosowanie zasad gramatyki i słownictwa. Reading skupia się na umiejętności rozumienia i czytania różnego rodzaju tekstów, takich jak książki, gazety i czasopisma. Poziom C2, a więc CPE wykorzystuje również różnego rodzaju teksty, takie jak książki beletrystyczne i i literaturę faktu.

Część 2 – Writing (FCE: 80 minut; CAE/CPE: 90 minut)

Sprawdza jak dobrze radzisz sobie z pisaniem różnego rodzaju tekstów, takich jak eseje, raporty i recenzje, listy czy e-maile. 

Część 3 – Listening (FCE/CAE/CPE: 40 minut)

Na poziomie B2 sprawdzana jest umiejętność rozumienia materiałów mówionych, takich jak programy informacyjne, prezentacje i codzienne rozmowy. Poziom C1 oprócz umiejętności rozumienia codziennych rozmów sprawdza także zdolność śledzenia i rozumienia różnego typu wypowiedzi, takich jak wywiady czy audycje radiowe. Natomiast C2 skupia się na umiejętności śledzenia i rozumienia materiałów, takich jak wykłady, przemówienia i wywiady.

Część 4 – Speaking (czas podany na parę zdających FCE: 14 minut; CAE: 15 minut; CPE: 16 minut)

Opiera się na umiejętności skutecznego komunikowania się w bezpośrednich rozmowach. Na poziomie FCE, CAE lub CPE część ustną zdaje się z jednym lub dwoma innymi kandydatami, a w części egzaminu uczestniczy 1 z egzaminatorów (interlocutor).

Każda osoba która przystąpiła do egzaminu otrzymuje zestawienie wyników tzw. Statement of Results, który zawiera punktację i informacje o poziomie umiejętności w ramach każdej z części egzaminu. Szczegółowe wyniki egzaminów są raportowane według Cambridge English Scale. Jest to wiarygodna ocena umiejętności językowych zdającego zgodna z Europejskim Systemem Oceny Kwalifikacji Językowych (CEFR).

Dlaczego warto wybrać ścieżkę Cambridge?

Cambridge English Assessment tworzy egzaminy dla najmłodszych, uczniów w wieku szkolnym, ogólne egzaminy dla studentów i dorosłych oraz egzaminy biznesowe z myślą o pracownikach i pracodawcach. Egzaminy Cambridge są uznawane przez 25 000 organizacji na świecie, a są to uczelnie wyższe, placówki zawodowe oraz instytucje rządowe. Certyfikaty Cambridge potwierdzające umiejętności i kwalifikacje językowe zwiększają Twoje szanse zarówno na ścieżce edukacyjnej jak i zawodowej. Otwierają drzwi do najlepszych uczelni na całym świecie oraz są atrakcyjną pozycją w Twoim CV.