Egzaminy Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers to pierwsze kroki egzaminacyjne stawiane przez najmłodszych uczących się języka angielskiego. 

Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers to trzy egzaminy opracowane przez Cambridge Assessment English i są częścią szeregu Cambridge English Qualifications. Każdy z nich jest oparty na umiejętnościach rozwijanych przez dzieci na poprzednim poziomie. Egzaminy są pełne kolorów, ciekawych zadań i motywują dzieci do nauki. Opierają się na rzeczywistych sytuacjach i pomagają rozwijać wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Testy te wprowadzają dzieci w codzienne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz są dla nich doskonałym sposobem na zdobycie pewności siebie i poprawę znajomości języka angielskiego. Pomagają dzieciom zrobić pierwszy krok w kierunku zrozumienia podstawowych treści w języku angielskim w Internecie, korzystania z książek, piosenek, czy oglądania telewizji i filmów w języku angielskim, a także nawiązywania przyjaźni na całym świecie.

Dlaczego warto zdecydować się na Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers?

Niezależnie od wyników każde dziecko przystępujące do egzaminu dostaje certyfikat Cambridge English, który jest potwierdzeniem ich osiągnięć. Na certyfikacie znajdują się tarcze (od 1 do 5), które pokazują w jakim stopniu dziecko opanowało konkretne umiejętności: czytanie i pisanie, słuchanie i mówienie. W formie testy Cambridge for Young Learners wykorzystują realistyczne codzienne sytuacje, aby ożywić naukę i obejmują główne odmiany języka angielskiego (brytyjski angielski, amerykański angielski).

Kolejnym etapem są kwalifikacje A2 Key for Schools. Są one na tym samym poziomie językowym co Flyers czy A2 Key, ale są przeznaczone dla nastolatków (nie dzieci jak Flyers, czy dorosłych jak A2 Key). W formie przypominają egzaminy dorosłe, więc i oceny są już punktowe. Wskazują, że zdający potrafi posługiwać się językiem angielskim do komunikowania się w prostych sytuacjach. Jest to kolejny krok po kwalifikacjach Cambridge English For Young Learners (Starters, Movers, Flyers) przeznaczonych dla dzieci oraz dobrym miejscem do rozpoczęcia nauki angielskiego dla nastolatków.

A2 Key for Schools pomaga zdobyć umiejętności językowe, których potrzebują nastolatki, aby odnieść sukces w nauce i pracy, w kraju lub za granicą. Jest dobrze zintegrowany z programem nauczania szkoły. Pomaga zrozumieć i używać podstawowe zwroty i wyrażenia, zrozumieć prosty pisany angielski, przedstawić się i odpowiedzieć na podstawowe pytania o sobie oraz wchodzić w interakcje z osobami anglojęzycznymi na poziomie podstawowym. 

Na poziomie A2 Key for Schools tarcze zdobywane przez najmłodszych zamieniają się na punktację. Cambridge English Scale to jednolity zakres punktacji, który obejmuje wszystkie poziomy językowe i dostarcza szczegółowych informacji na temat wyników egzaminów. 

Podchodzący do egzaminów otrzymują:

  • Statement of Results – wykaz wyników oraz certyfikat
  • Ocenę dla każdej umiejętności językowej (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie, oraz od poziomu B2 Use of English)
  • Ocenę łączną według Cambridge English Scale 
  • Ocenę całościową za egzamin (A,B,C) 
  • Informację o osiągniętym poziomie CEFR za cały egzamin. 

CEFR to Common European Framework of Reference for Languages, czyli System Opisu Kształcenia Językowego – jest to międzynarodowa norma opisu kompetencji językowych osób uczących się języków obcych stosowana na całym świecie. 

Co roku wielu uczniów z naszej szkoły przystępuje do powyższych egzaminów, czym podnoszą swoje kwalifikacje językowe, wykorzystują i weryfikują umiejętności zdobyte na zajęciach, a także dostają informację zwrotną, nad którymi obszarami językowymi muszą jeszcze popracować.