Studia w USA

Studia w USA są przepustką do kariery na całym świecie. Według rankingu z ubiegłego roku na 20 najlepszych uczelni na całym świecie aż 17 to uniwersytety w USA! Jeżeli masz więc okazję wyjechać na program studia w USA , nie wahaj się, a na pewno nie będziesz żałować.

Perspektywa wyjazdu na program studia w USA jest bardzo kusząca, a dyplom z uczelni w USA na pewno zwiększa atrakcyjność na rynku pracy, daje możliwości rozwoju, wzbogaca w doświadczenia. W ostatnich latach na studia w USA wyjeżdża coraz więcej Polaków.

Wyjeżdżając na studia w USA należy mieć na uwadze że rok akademicki w USA różni się nieco od polskiego. Niektóre uczelnie w USA funkcjonują w trybie trymestralnym, w większości jednak obowiązują dwa semestry- jesienny i wiosenny.

Semestr jesienny w USA zaczyna się na przełomie sierpnia i września i trwa do połowy grudnia. Semestr wiosenny zaczyna się zazwyczaj na początku lutego lub pod koniec stycznia i trwa do maja.

W chwili obecnej mamy podpisane umowy z około 100 college’ami i uniwersytetami w USA. Poniżej lista programów „studia w USA”, w których możesz wziąć udział za naszym pośrednictwem.

1. Undergraduate Diploma – dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na szybkie i skuteczne przeprowadzenie procedury zapisu na program Undergraduate Certificate w USA. Program ten skierowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z amerykańskimi uczelniami, a w Polsce ukończyły szkołę średnią. Po ukończeniu Undergraduate Diploma otrzymujecie Państwo Certyfikat/Dyplom oraz kredyty które pozwalają na dalszą edukację w Community Colleges lub na studiach licencjackich.

Warunkiem przyjęcia na program jest ukończenie szkoły średniej oraz dobra znajomość języka angielskiego. Za naszym pośrednictwem można wyjechać na kurs TOEFL w USA.

Podczas studiów Bachelor można legalnie pracować zgodnie z zasadami wizy studenckiej. Biuro, z którym współpracujemy posiada siedziby w Sydney oraz Adelaide i pomaga w znalezieniu oferty pracy. W przypadku wyjazdu par/małżeństw osoba towarzysząca może legalnie przebywać i pracować w Australii 20 godzin tygodniowo.

Z

Dokumenty

Lista dokumentów różni się w zależności od szkoły oraz kierunku studiów policealnych w USA
 • Znajomość języka angielskiego
  TOEFL iBT – 56 lub,
  IELTS Band – 5,5 lub,
  Duolingo – 85 lub,
  PTE Academic – 42 lub,
  Eiken Grade – 2A lub,
  Ocena znajomości języka angielskiego Cambridge B2 First (FCE) – wyniki 160-179 pkt;
  C2 Advanced (CAE) – wyniki 180-199 pkt;
  oraz C2 Proficiency (CPE) – wynik 200+.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub jej odpowiednik uznany przez stanowe departamenty edukacji
 • Oficjalny wykaz ocen ze szkoły średniej

2. Community Colleges/uczelnie typu Community College

Dwuletnie uczelnie w USA typu Community Colleges to coś pośredniego między polską szkołą pomaturalną a uczelnią wyższą. W porównaniu z czteroletnimi college’ami, oferują one więcej przedmiotów i kierunków czysto zawodowych, a mniej koncentrują się na wykształceniu akademickim.

Absolwenci dwuletnich college’ów mogą kontynuować naukę na studiach licencjackich (Bachelor Degree), w związku z czym wielu Amerykanów idzie najpierw do community college.

Kończący 2-letnie studia otrzymują dyplom Associate (A.A., czyli Associate of Arts, albo A.S., czyli Associate of Science; istnieją też specjalistyczne stopnie, np. z pielęgniarstwa).

Od ponad 20 lat współpracujemy z najlepszymi Community Colleges w USA jak Santa Barbara City College, który według amerykańskiego rankingu The 50 Best Community Colleges in the United States jest na 2 miejscu w USA! Polecamy również szkołę Santa Monica College gdzie studiowali między innymi Arnold Schwarzenegger, Dustin Hoffman, James Dean, Sean Penn, Hilary Swank i Evan Lysacek.

Z

Dokumenty

Lista dokumentów różni się w zależności od szkoły oraz kierunku studiów w Community College
 • Znajomość języka angielskiego
  TOEFL iBT – 56 lub,
  IELTS Band – 5,5 lub,
  Duolingo – 85 lub,
  PTE Academic – 42 lub,
  Eiken Grade – 2A lub,
 • Ocena znajomości języka angielskiego Cambridge B2 First (FCE) – wyniki 160-179 pkt;
  C2 Advanced (CAE) – wyniki 180-199 pkt;
  oraz C2 Proficiency (CPE) – wyniki 200+.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub jej odpowiednik uznany przez stanowe departamenty edukacji
 • Oficjalny wykaz ocen ze szkoły średniej

3. Bachelor/studia licencjackie

Wybierając się na studia w USA po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu maturalnego, masz do wyboru następującą opcje – Bachelor Degree (Licencjat).

Szkolnictwo wyższe w USA opiera się na bardzo strukturalnym programie wykładów i ukończenie studiów Bachelor Degree (Licencjat) jest jednym z wymagań do uzyskania Masters Degree lub doktoratu. Większość uczelni funkcjonuje podobnie jak w Polsce – w trybie dwusemestralnym. Semestr jesienny zaczyna się jednak na przełomie sierpnia i września a wiosenny – na przełomie stycznia i lutego. W odróżnieniu od polskich uczelni, studenci w USA aby uzyskać Licencjat (Bachelor Degree) nie piszą pracy dyplomowej.

Do ukończenia nauki i zdobycia tytułu Bachelor (Licencjat) w USA, potrzebne jest 120 punktów kredytowych. Absolwenci college’u lub uniwersytetu w USA, otrzymują dyplom Bachelor (bakałarza, inaczej Licencjat) z nauk humanistycznych (B.A. – Bachelor of Arts) albo ścisłych (B.Sc. – Bachelor of Science).
Pomimo swojej nazwy, stopień Bachelor Degree (Licencjat) ma na rynku pracy w USA oraz innych krajach anglojęzycznych status porównywalny do tytułu magistra w Polsce.

Warunkiem przyjęcia na studia Bachelor Degree (Licencjat) w USA jest ukończenie szkoły średniej oraz dobra znajomość języka angielskiego.

Z

Dokumenty

Lista dokumentów różni się w zależności od uniwersytetu oraz kierunku studiów licencjackich
 • Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim
  TOEFL 70 IBT,
  IELTS 6,
  Duolingo 95,
  ACT English & Reading 21,
  SAT ERW 350,
  Pearson Test of English 56
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej lub jej odpowiednik uznany przez stanowe departamenty edukacji
 • Oficjalne świadectwo ukończenia szkoły średniej lub pomaturalnej/uniwersyteckiej
 • Minimum 2,5 średniej ocen (GPA) dla studentów pierwszego roku i studentów transferowych

4. Master/studia magisterskie

Po ukończeniu nauki na 3 letnich studiach i zdobyciu tytułu Bachelor, można kontynuować naukę w USA na 2-letnich studiach magisterskich – Master Degree. Studiując w Stanach, oprócz zaliczenia przedmiotów i ocen, za zrealizowane kursy otrzymujemy punkty kredytowe. System punktów kredytowych w USA jest podobny do europejskiego ECTS, (European Credit Transfer and Accumulation System) z tą różnicą, że w USA liczba punktów uzyskanych za dany przedmiot i egzamin daje jednocześnie informację o uzyskanej ocenie.

Do ukończenia programu studia magisterskie – Master Degree w USA i uzyskaniu tytułu Master (magister) wymagane jest w sumie 150 punktów kredytowych, licząc od początku edukacji na poziomie postsecondary (policealnej). Do otrzymania tytułu magistra (Master), wymagana jest praca dyplomowa, nie ma jednak egzaminu będącego formalną „obroną pracy magisterskiej”.

Z

Dokumenty

 • Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim
  wynik 80+ z egzaminu TOEFL przeprowadzonego przez Internet,
  IELTS 6,5+,
  wynik testu Duolingo 105+ (testy przeprowadzone przed 1 lipca – minimalny wynik 55),
  wynik PTE 55+,
 • Akceptowalny dyplom ukończenia trzech lub czterech lat studiów licencjackich w dowolnej dyscyplinie.

5. MBA/Biznesowe studia podyplomowe

Programy MBA prowadzone w USA zajmują najwyższe pozycje w profesjonalnych rankingach i są wciąż wzorcem dla każdego programu MBA na całym świecie. Studia MBA są przeznaczone dla osób chcących w sposób kompleksowy i profesjonalny zarządzać przedsiębiorstwem.

Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) – po raz pierwszy zaczęły być organizowane w USA na początku lat pięćdziesiątych XX w. Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie dziedziny jak: księgowość, finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem i korzystanie z systemów informacji, prawo, oraz tzw. human resources czyli zarządzanie zasobami ludzkimi.

W kursach MBA bardzo dużą wagę przykłada się do umiejętności praktycznych, Warunkiem przystąpienia do studiów MBA w USA jest posiadanie minimum 2 -letniego doświadczenia zawodowego.

Kolejnym niezbędnym warunkiem do podjęcia studiów z dziedziny MBA w USA jest doskonała znajomość języka angielskiego, nie tyle znajomość gramatyki, co umiejętność przekazu, prowadzenia rozmów i negocjacji biznesowych potwierdzona egzaminem GMAT.

Z

Dokumenty

Lista dokumentów różni się w zależności od uniwersytetu oraz specjalizacji studiów MBA
 • Znajomość języka angielskiego.
  TOEFL IBT: 105
  Akademicki IELTS: 7,5
  Pearson Test of English (Academic): 72.
 • Czteroletni dyplom licencjata w dowolnej dziedzinie, musi być uznany za równoważny z czteroletnim dyplomem licencjata w USA i musi pochodzić z akredytowanej instytucji.
 • Średnia akademicka B/75% z ostatnich dwóch lat studiów (odpowiednik w USA).
 • Minimalny wynik GMAT co najmniej 550 punktów lub wynik GRE na poziomie 60 percentyla.
 • Zwolnienie z egzaminu GMAT/GRE jest dostępne dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich siedmiu lat, uzyskując ogólną średnią co najmniej 80 procent.
 • CV dotyczące doświadczenia akademickiego i zawodowego
  Twoje CV powinno uwzględniać wszystkie okresy czasu. Należy zaznaczyć, czy jest to praca w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin, czy była to praca w ramach współpracy w ramach studiów licencjackich oraz czy ma ona charakter kierowniczy.

6. Graduate Certificates/studia podyplomowe

Po ukończeniu nauki na 3 letnich studiach i zdobyciu tytułu Bachelor, można kontynuować naukę w USA na studiach podyplomowych – Graduate Certificates, Diploma.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w USA to poświadczenie edukacyjne potwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia na poziomie kolegium lub uniwersytetu. Świadectwo ukończenia studiów wyższych może być przyznane przez uczelnie po ukończeniu określonych zajęć wskazujących na opanowanie określonego obszaru przedmiotowego.

W USA dyplomy absolwentów to „Intermediate Graduate Qualifications”, które obejmują studia powyżej poziomu magisterskiego, ale nie osiągnięcia stopnia doktora. Zwykle można je znaleźć w dziedzinach zawodowych, a nie akademickich. Inne kwalifikacje na tym poziomie to zaawansowane certyfikaty absolwentów, certyfikaty specjalistyczne i stopnie specjalistyczne.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych (GradD, GDip, GrDip, GradDip) to na ogół kwalifikacja uzyskana po ukończeniu pierwszego stopnia, chociaż poziom studiów różni się w różnych krajach, od tego samego poziomu co ostatni rok studiów licencjackich do bycia na poziom między tytułem magistra a doktoratem. W niektórych krajach dyplom ukończenia studiów wyższych i dyplom studiów podyplomowych są synonimami, podczas gdy w innych, szczególnie tam, gdzie dyplom ukończenia studiów jest na poziomie licencjackim, dyplom ukończenia studiów podyplomowych jest kwalifikacją wyższą. W niektórych przypadkach świadectwo ukończenia studiów może stanowić część zajęć wymaganych do uzyskania tytułu magistra lub doktora

Z

Dokumenty

Lista dokumentów różni się w zależności od uniwersytetu oraz kierunku studiów podyplomowych
 • Znajomość języka angielskiego
  wynik 80+ z egzaminu TOEFL przeprowadzonego przez Internet,
  IELTS 6,5+,
  wynik testu Duolingo 105+ (testy przeprowadzone przed 1 lipca – minimalny wynik 55),
  wynik PTE 55+,
 • Akceptowalny dyplom ukończenia trzech lub czterech lat studiów licencjackich

Uniwersytety z którymi współpracujemy w USA

Szkoła Miasto/Stan Programy
Atlantis University Miami/FL Associate, Diploma, Bachelor, Master, MBA
Austin Peay State University Clarksville/Tenn Associate, Diploma, Bachelor, Master, MBA
Aviation Institute of Maintenance Dallas/TX Associate, Diploma, Bachelor, Master
Berkeley College New York/NY Associate, Diploma, Bachelor, Master, MBA
Butte College Oroville/CA Associate, Diploma
Bunker Hill Community College Boston/MA Certificate, Associate
City University of Seattle Vancouver/WA Diploma, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
Clark College New York/NY Certificate, Associate, Bachelor
Concordia College Moorhead/MN Diploma, Bachelor, Master, MBA
CUNY John Jay New York/NY Bachelor, Master, MBA, Doctorate Degrees
Dean College Franklin/MA Associate, Diploma, Bachelor
DePaul University Chicago/IL Diploma, Bachelor, Master, MBA
Digital Film Academy New York/NY Certificate, Diploma
Edmonds Community College Lynnwood/WA Associate, Diploma, Bachelor
El Camino Community College Torrance/CA Associate
Ferrum College Ferrum/VI Associate, Bachelor
Fisher College Boston/MA Associate, Diploma, Bachelor, Master, MBA
Florida Institute of Technology Melbourne/FL Associate, Diploma, Bachelor, Master, MBA
Fulton-Montgomery Community College Johnstown/NY Associate, Diploma
Gannon University Erie/PA Associate, Diploma, Bachelor, Master, MBA
Goodwin College East Hartford/CT Certificates, Associate, Bachelor, Master
Green River College Auburn/WA University Transfer Pathway
Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley/PA Associate, Diploma, Bachelor, Master, MBA
Humboldt State University Arcata/CA Certificates,cAssociate, Bachelor, Master, MBA
Illinois Institute of Technology Chicago/IL Bachelor, Master, MBA, Ph.D
Indiana Tech University Fort Wayne/IN Associate, Bachelor, Master, MBA, Ph.D
Johnson & Wales University Providence/RI Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctoral
LA Film School Los Angeles/CA Associate, Bachelor
LIM College New York/NY Associate, Bachelor, Master, MBA
Long Beach Community College Long Beach/CA Certificates, Associate
Lynn University Boca Raton/FL Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA
New England College Henniker/NH Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
New York Film Academy New York City/NY Associate, Bachelor, Master
New York Institute of Technology New York/NY Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
Northeastern University, D'Amore-McKim Boston/MA Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA
Northern Arizona University Flagstaff/AR Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
Notre Dame de Namur Belmont/CA Bachelor, Master, MBA
Pacific College Costa Mesa/CA Certificates, Associate, Bachelor
Rider University Lawrenceville/NJ Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA
Rocky Mountain College of Art + Design Lakewood/CO Certificates, Associate, Bachelor, Master
Saint Michael's College Colchester/VE Certificates, Associate, Bachelor, Master
Saint Peter's University Jersey City/NJ Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
Santa Barbara City College Santa Barbara/CA Certificates, Associate
Seattle Central College Seattle/WA Certificates, Associate, Bachelor
Shepherd University Shepherdstown/WV Certificates, Associate, Bachelor, Master
South Puget Sound Community College Lacey/WA Certificates, Associate
Stetson University DeLand/FL Certificates, Associate, Bachelor, Master
SUNY Geneseo Geneseo/NY Certificates, Associate, Bachelor, Master
Tennessee Tech University Cookeville/TN Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
Texas Wesleyan University Fort Worth/TX Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA
Tiffin University Tiffin/OH Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
Truman State University Kirksville/MO Certificates, Associate, Bachelor, Master
UC Riverside Extension Riverside/CA Certificates, Associate, Bachelor, Master
University of Bridgeport Bridgeport/CT Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate
University of New Haven West Haven/CT Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA
Vaughn Colleg of Aeronautics and Technology East Elmhurst/NY Certificates, Associate, Bachelor
Virginia Marti College of Art + Design Lakewood/OH Associate, Bachelor, Master
Western New England University Springfield/MA Certificates, Associate, Bachelor, Master, MBA, Doctorate