Studia w Kanadzie

Studia w Kanadzie podejmuje rocznie około 200 000 zagranicznych studentów z całego świata. Z Polski co roku wyjeżdża coraz więcej studentów do Kanady. W rankingu ONZ odnośnie standardów jakości życia na świecie, Kanada co roku zajmuje jedno z czołowych miejsc. W Kanadzie czesne dla studentów zagranicznych a także koszty utrzymania są niższe niż w Anglii, USA czy też Australii. Kanada uważana jest za najbardziej wielokulturowy kraj na świecie. Bez względu na kraj pochodzenia, studenci czują się w Kanadzie jak u siebie w domu. Reputacja Kanady w dziedzinie edukacji jest oparta na jakości i uznaniu dla wysokiego poziomu w całym sektorze edukacji. Kanadyjskie college, politechniki i uniwersytety oferują programy dostosowane do potrzeb przemysłu, ukierunkowane na karierę, które zawierają coraz większy poziom badań stosowanych zorientowanych na rozwiązywanie problemów danej branży.

1. Co-op/studia i praca

Co-op education – edukacja kooperacyjna to program, w którym studenci mają szansę pracy w branży związanej z ich dziedziną. Większość programów jest tak skonstruowana, że każdy semestr nauki jest na przemian z semestrem pracy. Co-op Canada to świetny sposób, aby zdobyć praktyczne doświadczenie i zacząć naprawdę rozwijać swoje umiejętności. Możesz rozwijać swoje umiejętności, takie jak komunikacja i praca zespołowa w środowisku międzynarodowym. Uczenie się oparte na doświadczeniu zdobytym w Kanadzie jest ważną częścią edukacji na studiach. Co-op to dobry sposób na zdobycie tego doświadczenia przez studentów, który nie tylko zapewnia im kontakt z branżą podczas studiów, ale także zwiększa szanse na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Jest to okazja do poszerzenia swojej wiedzy i przećwiczenia najnowszych teorii w danej branży, a także pozwala rozwinąć umiejętności w miejscu pracy, odkryć opcje przyszłej kariery i nawiązać kontakty z potencjalnymi pracodawcami.

Praca

Co-op education – edukacja kooperacyjna to program, w którym studenci mają szansę pracy w branży związanej z ich dziedziną. Większość programów jest tak skonstruowana, że każdy semestr nauki jest na przemian z semestrem pracy. Co-op Canada to świetny sposób, aby zdobyć praktyczne doświadczenie i zacząć naprawdę rozwijać swoje umiejętności. Możesz rozwijać swoje umiejętności, takie jak komunikacja i praca zespołowa w środowisku międzynarodowym. Uczenie się oparte na doświadczeniu zdobytym w Kanadzie jest ważną częścią edukacji na studiach. Co-op to dobry sposób na zdobycie tego doświadczenia przez studentów, który nie tylko zapewnia im kontakt z branżą podczas studiów, ale także zwiększa szanse na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Jest to okazja do poszerzenia swojej wiedzy i przećwiczenia najnowszych teorii w danej branży, a także pozwala rozwinąć umiejętności w miejscu pracy, odkryć opcje przyszłej kariery i nawiązać kontakty z potencjalnymi pracodawcami.

Z

Wymagania

 • TOEFL – 550 punktów (w wersji papierowej), 80 punktów (w wersji internetowej, z czego żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 20 punktów)
 • IELTS z ogólnym wynikiem minimum 5,5 (żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 5,5)
 • CAEL (Canadian Academic English Language Assessment) z ogólnym wynikiem 60 pkt.

2. Certificate/Diploma

Kursy typu Certificate lub Diploma w Kanadzie skierowane są głównie do osób które ukończyły szkołę średnią i zaczynają przygodę na kanadyjskich uczelniach. Polski odpowiednik kursów typu undergraduate certificate/diploma to szkoła policealna. Nasze roczne certyfikaty są idealnym sposobem na zbadanie branży lub kierunku kariery i poprawienie swoich ocen w celu dalszej edukacji w jednym z naszych programów dyplomowych lub dyplomowych. Programy dyplomowe przygotowują Cię do pracy w różnych branżach. Wybierz dwuletni dyplom lub Study Canada

Cerificate/Diploma/Advanced Diploma – Trzyletni dyplom zaawansowany. Wiele programów dyplomowych oferuje element uczenia się w świecie rzeczywistym poprzez naukę zintegrowaną z pracą lub staż.

Studia policealne polecamy osobom które chcą wyjechać na krótki okres do Kanady oraz tym którzy po ukończeniu kursów chcą dalej kontynuować naukę np. na studiach licencjackich. Certificate trwają średnio 2-4 semestry, natomiast Diploma/Advanced Diploma trwają 2-8 semestry. Każdy semestr trwa 6 miesięcy.

Z

Wymagania

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Minimalny wynik egzaminu TOEFL: 550 (w wersji papierowej) lub 80 (z testu internetowego, żaden z testów nie może dać wyniku niższego niż 20) lub IELTS z minimalnym wynikiem ogólnym 6,0 (żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 5,5) lub CAEL (Canadian Academic English Language Assessment) z ogólnym wynikiem 60 punktów.

3. Bachelor/Studia licencjackie

Studia licencjackie w Kanadzie (Bachelor) trwają w zależności od kierunku od 2 do 4 lat. Studia Bachelor to program typu undergraduate. Kanadyjski system studiów jest bardzo korzystny dla studenta ponieważ tytuł licencjata można uzyskać etapami. I etap to kursy typu certyfikat, następny to dyploma i bachelor. Na każdym etapie można przerwać edukację i wrócić i do niej w późniejszym terminie.

Studia licencjackie w Kanadzie są bardzo elastyczne dzięki czemu można je pogodzić z pracą. W większym stopniu niż studia w Polsce wymagają od studenta samodzielności oraz kładą duży nacisk na autoprezentację oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Kanadyjskie uczelnie są bardzo dobrze rozpoznawalne na światowych rynkach pracy a uzyskanie tytułu bachelor pozwala na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach.

Ukończenie studiów licencjackich pozwala na otrzymanie tytułu Bachelor of Arts (nauki humanistyczne), Bachelor of Science (nauki ścisłe, przyrodnicze i ekonomiczne) oraz Bachelor of Laws (nauki prawne).

Po uzyskaniu tytułu bachelor’s degree możliwe jest kontynuowanie nauki w Kanadzie na studiach magisterskich.

Z

Wymagania

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Należy załączyć zaświadczenia o ukończonych kursach lub programach policealnych.
 • Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego są następujące:
  Minimalny wynik testu TOEFL: 560 (w wersji papierowej) lub 84 (w wersji internetowej, przy czym żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 21) lub IELTS z ogólnym wynikiem minimalnym 6,5 (przy czym żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 6,0) lub CAEL z ogólnym wynikiem 60 i Writing 60.
 • Licencjat z pielęgniarstwa – minimalny wynik testu TOEFL 600 (w wersji papierowej) lub 100 (w wersji internetowej), przy czym żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 21 punktów.

4. Master/Studia magisterskie

Studia magisterskie w Kanadzie (Master) skierowane są do osób które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały bachelor’s degree. Ukończenie studiów magisterskich w Kanadzie pozwala na otrzymanie tytułu Master of Arts (nauki humanistyczne), Master of Science (nauki ścisłe, przyrodnicze i ekonomiczne) oraz Master of Laws (nauki prawne). Uniwersytety i college w Kanadzie mają różne wymagania prowadzące do uzyskania stopnia magistra, czasami wymagane jest napisanie pracy dyplomowej lub przeprowadzenie badań naukowych.

Studia Master to program typu graduate. Kanadyjski system studiów jest bardzo korzystny dla studenta ponieważ tytuł magistra można uzyskać etapami. I etap to kursy typu certyfikat, następny to dyploma, później licencjat i master. Na każdym etapie można przerwać edukację i wrócić i do niej w późniejszym terminie.

Przepisy wizowe do Kanady pozwalają na legalną pracę podczas trwania studiów magisterskich. Studia magisterskie w Kanadzie w większym stopniu niż studia w Polsce wymagają od studenta samodzielności.

Dyplomy kanadyjskich uczelni są bardzo cenione na światowych rynkach pracy a uzyskanie tytułu Master pozwala na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach.

Z

Wymagania

 • Akceptowalny trzy-lub czteroletni tytuł licencjata w dowolnej dyscyplinie z minimalną średnią B (GPA 3,0 w skali 4,33 lub lokalny odpowiednik) w ostatnich 60 punktach.
 • Pomyślne ukończenie każdego kursu w GDBA z minimalną ogólną oceną GPA 3,00 lub otrzymanie zwolnienia z kursu dla niektórych lub wszystkich kursów GDBA w oparciu o ich wcześniejsze wyniki akademickie. Kandydaci z 4-letnim dyplomem biznesowym z akceptowalnej instytucji mogą kwalifikować się do bezpośredniego przystąpienia do programu MEEM.
 • Biegłość w języku angielskim.
 • Test z języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL): TOEFL iBT: minimalny wynik 89 punktów, w tym minimalny wynik 21 punktów w każdym z testów umiejętności (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie).
 • TOEFL w wersji papierowej: minimalna liczba punktów: 573.
 • Międzynarodowy System Testów Języka Angielskiego (IELTS): minimalna liczba punktów: 7.
 • Pearson Test of English (PTE): minimalna liczba punktów: 60.
 • Test biegłości językowej Michigan (Michigan Test of English Language Proficiency, MELAB): minimalna liczba punktów: 90.
 • Ocena Canadian Academic English Language (CAEL): minimalny wynik: 70 punktów.

5. MBA/Biznesowe studia podyplomowe

MBA – Master of Business Administration są to studia podyplomowe które trwają od 1 roku do 3 lat. Ukończenie studiów MBA przynosi wymierne korzyści w postaci wyższego wynagrodzenia oraz pozwala na znalezienie pracy w dużych międzynarodowych korporacjach. Program studiów MBA w Kanadzie obejmuje takie dziedziny jak: księgowość, finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, systemy informacji, prawo, oraz HR.

MBA in Canada, Studia MBA obejmują następujące kursy:

 • podstawowe MBA skierowane dla managerów
 • tematyczne dla kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji (HR, IT, księgowi i tp.)
 • executive EMBA skierowany dla menedżerów z wieloletnim stażem zawodowym, np. 7 letnim
 • global executive GEMBA dla menedżerów pracujących w instytucjach międzynarodowych.
Z

Wymagania

MINIMALNE WYMAGANIA WSTĘPNE

 • Czteroletni tytuł licencjata w dowolnej dziedzinie, który musi być uznany za równoważny z kanadyjskim czteroletnim tytułem licencjata i musi pochodzić z akredytowanej instytucji.
 • Średnia akademicka B/75% w ciągu ostatnich dwóch lat studiów (odpowiednik kanadyjski).
 • Minimalny wynik GMAT co najmniej 550 punktów lub wynik GRE na poziomie 60 percentyla. Zwolnienie z egzaminu GMAT/GRE jest dostępne dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich siedmiu lat, uzyskując ogólną średnią co najmniej 80 procent.
 • Znajomość języka angielskiego.
  TOEFL IBT: 105
  Akademicki IELTS: 7,5
  Pearson Test of English (Academic): 72.
 • CV dotyczące doświadczenia akademickiego i zawodowego. Twoje CV powinno uwzględniać wszystkie okresy czasu. Należy zaznaczyć, czy jest to praca w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin i/lub czy była to praca w ramach współpracy w ramach studiów licencjackich, a także czy jest to praca na stanowisku kierowniczym.

6.Graduate Certificate/Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Kanadzie skierowane są do osób które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie. Studia podyplomowe w Kanadzie Graduate Certificate lub Diploma trwają w zależności od kierunku i uczelni od 1 do 4 semestrów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest idealnym wyborem dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą bardziej skoncentrowanej na karierze edukacji i doświadczenia w branży. Dla profesjonalistów świadectwo ukończenia studiów może prowadzić do awansu zawodowego lub zapewnić ścieżkę do nowej kariery w ciągu zaledwie jednego roku. Wiele certyfikatów na kanadyjskich uczelniach zawiera element pracy, który umożliwia doskonalenie umiejętności w wybranej dziedzinie i nawiązywanie ważnych kontaktów przed ukończeniem studiów.

Z

Wymagania

 • Dyplom ukończenia studiów lub dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa (w zależności od programu studiów).
 • Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego są następujące: minimalny wynik egzaminu TOEFL 580 (w wersji papierowej) lub 88 (w wersji internetowej, przy czym żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 22 punktów);
  IELTS z ogólnym minimalnym wynikiem 6,5 (żaden z testów nie może dać wyniku poniżej 6,0) lub;
  CAEL z ogólnym wynikiem 70 punktów. – Kod TOEFL 9285.

College/uniwersytety z którymi współpracujemy

Szkoła Miasto/Stan Programy
British Columbia Institute of Technology Miasto - Burnaby Prowincja - British Columbia Certificate, Diploma, Bachelor, Master
Brock University Miasto - St. Catharines Prowincja - Ontario Certificate, Diploma, Bachelor
Capilano University Miasto - North Vancouver Prowincja - British Columbia Diploma and Postgraduate Programs
Camosun College Miasto - Victoria Prowincja - British Columbia Diploma and Postgraduate Programs
Columbia College Miasto - Vancouver Prowincja - British Columbia High school completion, University transfer program
Canadian Tourism College Miasto - Vancouver Prowincja - British Columbia Certificate, Diploma
Conestoga College Miasto - Kitchener Prowincja - Ontario Certificate, Diploma, Bachelor, Post-Graduate
Douglas College New Westminster Prowincja - British Columbia Certificate, Diploma, Degree, University Transfer
Emily Carr University Miasto - Vancouver Prowincja - British Columbia Bachelor
Fairleigh Dickenson Miasto - Vancouver Prowincja - British Columbia Bachelor, Master
Georgian College Miasto - Berrie Prowincja - Ontario Diploma, Certificate, Bachelor
Humber Institute of Technology Miasto - Toronto Prowincja - Ontario Diploma, Certificate, Bachelor, Post-Graduate
Mount Allison University Miasto - Sackville Prowincja - New Brunswick Master
Niagara College Miasto - Niagara on the Lake Prowincja - ON Certificate, Diploma, Bachelor, Post-Graduate
Sheridan College Miasto - Oakville Prowincja - Ontario Certificate, Diploma, Bachelor, Post-Graduate
Sprott Shaw College Miasto - Vancouver Prowincja - British Columbia Certificate, Diploma, Co-Op Programs
Thompson Rivers University Miasto - Kamloops Prowincja - British Columbia Diploma, Bachelor, Master, Post-Graduate
University Canada West Miasto - Vancouver Prowincja - British Columbia Associate, Bachelor, MBA
University of Regina Miasto - Regina Prowincja - Saskatchewan Diploma, Bachelor,Master,MBA Post-Graduate
University of Toronto Miasto - Toronto Prowincja - Ontario Bachelor, Master, MBA
Wilfried Laurier University Miasto - Toronto Prowincja - Ontario Bachelor's Degree, Master's Degree, Doctorate, Diploma