Poniższe strategie pozwolą ci na szybsze analizowanie tekstu i rozwiązywanie zadań z części Readingu. Możesz je wykorzystać w trakcie egzaminów jak i na lekcjach języka angielskiego. Dowiesz się czym jest skimming i scanning oraz jak poradzić sobie z trudnym słownictwem, a także co to jest czytanie intensywne i ekstensywne.

Zanim zabierzesz się za czytanie tekstu zwróć uwagę na jego formę, zdjęcia czy obrazki, tytuł. Sprawdź czy to list, ulotka, artykuł czy post na blogu. Skimming – bo tę właśnie strategię omawiamy- pozwala Ci na zidentyfikowanie rodzaju tekstu i celu, w jakim go napisano. Jest to szybkie spojrzenie na dany tekst w celu zebrania najważniejszych informacji. 

Jeśli już wiesz co to za tekst i w jakim celu go napisano, to czas na wyszukanie konkretnych informacji, o które proszą w poleceniu. Przeczytaj pytania i zastanów się jakiego typu informacji potrzebujesz. Pora na scanning, czyli przeskanowanie (nie czytanie) tekstu z zamiarem znalezienia odpowiedzi na konkretne pytania. Wcześniejsze zapoznanie się z pytaniami pozwoli ci ustalić czy należy przeczytać cały tekst żeby na nie odpowiedzieć, czy wystarczy tylko scanning. 

A co jeśli trafisz na trudne słownictwo lecz nie możesz skorzystać ze słownika? Na to też jest sposób. Najważniejszy jest kontekst. Czytając tekst nie musisz znać znaczenia wszystkich słów, żeby zrozumieć o czym on jest. Jeśli natomiast jest to kluczowe słowo, spróbuj je zidentyfikować, zastanów się jaka to część mowy i w jakim kontekście słowo jest użyte. Zwróć uwagę na szyk zdania, czy wchodzi w schemat SVO (subject, verb, object), czy w tekście występują synonimy danego słowa, czy ma charakterystyczne końcówki (np. -er do zawodów). 

Wszystkie powyższe strategie można zastosować w trakcie czytania intensywnego. Co to czytanie intensywne? Jest to czytanie w celu znalezienia konkretnych informacji. Teksty wykorzystywane w czytaniu intensywnym to krótkie fragmenty, pozwalające doskonalić umiejętność analizowania tekstu i wyszukiwania informacji, a co za tym idzie, lepszego rozumienia tekstu. Jest to nieduża ilość materiału, która lekko wykracza poza poziom umiejętności czytającego, zmuszając go do bardziej intensywnego myślenia. Korzyści związane z intensywnym czytaniem to m.in. rozwijanie strategii czytania, poznawanie nowego słownictwa czy wspomaganie przekazu informacji do pamięci. 

No dobrze, ale nie samą nauką człowiek żyje! Przecież czytamy również dla przyjemności 😉 

Jest to czytanie ekstensywne, czytelnik wybiera sobie tematykę, która go interesuje i jest w jego zakresie językowym – nie wymaga nadmiernego skupiania się nad tekstem, ani korzystania z zewnętrznych źródeł, w celu zrozumienia czytanego tekstu. Najczęściej dla przyjemności czytamy powieści, opowiadania lub eseje. Jakie korzyści są związane z czytaniem ekstensywnym? Przede wszystkim przyjemność, a poza tym w zależności od wybranego tematu jest to źródło wiedzy kulturowej czy faktów. Rozwija wyobraźnię oraz zasób słownictwa.