Poziom pre-A1 to pierwsze kroki dziecka w języku angielskim. Skupiamy się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim, poruszając tematykę bliską maluchom.

Dziecko:

 • rozumie proste zdania
 • odpowiada na proste pytania
 • rozumie proste historie
 • rozumie i wykonuje proste polecenia
 • rozumie proste opisy przedmiotów z życia codziennego
 • rozpoznaje i potrafi napisać litery alfabetu angielskiego
 • potrafi przeliterować proste słowa oraz swoje imię
 • potrafi nazwać proste przedmioty oraz osoby z życia codziennego
 • rozumie krótkie rozmowy

Po kursie dziecko przystępuje do egzaminu Cambridge – YLE STARTERS. Test Pre A1 Starters to pierwszy międzynarodowy test dziecka, który niepodważalnie potwierdza jego umiejętności.

Poziom A1 Movers to kolejny krok Twojego dziecka w nauce angielskiego. Jest to doskonały sposób, aby pomóc dziecku rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy w angielskim.

Dziecko:

 • potrafi się zgodzić lub nie zgodzić z kimś
 • zadaje i odpowiada na pytania typu “Jak się czujesz?” “Co lubisz robić?” itp
 • podaje proste opisy osób, przedmiotów i czynności
 • odpowiada na pytania o czynności w szkole
 • rozumie proste (napisane) zdania
 • potrafi napisać proste zdania zawierające spersonalizowane informacje
 • rozumie proste historie z pomocą obrazków
 • potrafi napisać proste zdania co lubi i czego nie lubi
 • rozumie proste znaki i ogłoszenia
 • opowiada proste historie z pomocą obrazków

Po kursie dziecko przystępuje do egzaminu Cambridge – YLE MOVERS.Test A1 Movers to test, który potwierdza umiejętność dziecka na poziomie A1 – pierwszym szczeblu na drabinie nauki angielskiego.

Kolejnym krokiem dziecka w nauce angielskiego to poziom A2, który wykazuje, że dziecko radzi sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym.

Dziecko:

 • rozumie polecenia dłuższe niż 1 zdanie
 • rozumie proste rozmowy na tematy codzienne
 • zadaje pytania o proste codzienne tematy
 • potrafi opowiedzieć o jego czynnościach z przeszłości
 • rozumie krótkie teksty, nawet gdy nie zna wszystkich słówek
 • rozumie proste pisane opisy
 • potrafi napisać proste opisy przedmiotów i osób
 • łączy zdania spójnikami (and, because, then)
 • przy użyciu obrazków pisze proste historie
 • opowiada historie przy użyciu obrazków lub swoich pomysłów

Po kursie dziecko przystępuje do egzaminu Cambridge – YLE FLYERS. A2 Flyers ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych.

Na poziomie A2 potrafisz:

 • zrozumieć proste wyrażenia językowe i najczęściej używane słowa
 • przeczytać krótkie i proste teksty
 • przedstawić się i opisać w prosty sposób najbliższe otoczenie
 • wziąć udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na bliskie rozmówcy temat
 • napisać krótkie formy pisemne (typu notatka, email)

Po kursie na poziomie A2 możesz przystępujesz do egzaminu A2 Key for Schools (dzieci i młodzież w wieku szkolnym) lub A2 Key (dorośli).

Na poziomie B1 potrafisz:

 • czytać proste teksty pisane i artykuły w języku angielskim
 • pisać listy oraz e-maile na codzienne tematy
 • rozumieć informacje przedstawione w prosty sposób
 • wyrażać swoją opinię w mowie i piśmie w języku angielskim
 • w sposób praktyczny porozumiewać się w danych codziennych sytuacjach życiowych
 • prowadzić notatki
 • a także masz dobre podstawy do nauki na wyższych poziomach zaawansowania

Po kursie na poziomie B1 przystępujesz do egzaminu B1 Preliminary for Schools (dzieci i młodzież w wieku szkolnym) lub B1 Preliminary (dorośli).

Na poziomie B2 potrafisz:

 • prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty z użyciem gramatyki i słownictwa na poziomie średniozaawansowanym
 • pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji
 • śledzić wiadomości i informacje dotyczące codziennych tematów
 • uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej między szkołami lub uczelniami
 • pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej
 • przeprowadzić prezentację w języku angielskim na znane Ci tematy z życia codziennego.

Po kursie na poziomie B2 przystępujesz do egzaminu B2 First for Schools (młodzież w wieku szkolnym) lub B2 First (dorośli).

Na poziomie C1 potrafisz:

 • studiować w języku angielskim w kraju lub za granicą
 • efektywnie komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych, a także w trakcie dyskusji podczas
 • studiów odbywanych w języku angielskim
 • pracować w środowisku angielskojęzycznym
 • w pełni brać udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich, przeprowadzanych w języku angielskim
 • pisać eseje wyrażające różne punkty widzenia, używając także pojęć abstrakcyjnych
 • śledzić wiadomości i informacje, a także czytać artykuły i rozprawki poruszające tematy naukowe lub eksperckie.

Po kursie na poziomie C1 przystępujesz do egzaminu C1 Advanced.

Na poziomie C2 potrafisz:

 • studiować w języku angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas studiów podyplomowych czy doktoranckich
 • prowadzić negocjacje biznesowe na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych
 • rozumieć złożone aspekty wielorakich form pisarskich
 • prowadzić rozmowy wymagające użycia języka obcego na poziomie abstrakcyjnym i emocjonalnym.

Po kursie na poziomie C2 przystępujesz do egzaminu C2 Proficiency.