Okres wakacyjny, który powolutku dobiega końca, sprzyja wyjazdom i sprawdzeniu swoich umiejętności językowych. Miłe uczucie satysfakcji z umiejętności potargowania się ze sprzedawcą czy dopytania się o drogę tubylca (i zrozumienie wskazówek ?) bywa czasem przygaszone gdy wdamy się w dłuższą pogawędkę. Okazuje się wtedy, że znajomość odpowiednich zwrotów czy konstrukcji gramatycznych to nie wszystko. Potrzebny jest jeszcze klucz kulturowy, który uświadomi nam jakimi uwarunkowaniami społecznymi kieruje się nasz rozmówca.

Przychodzi nam tutaj z pomocą Geert Hofstede, holenderski inżynier, który zasłynął ze swoich socjologicznych teorii, ukształtowanych w ramach pracy dla IBM. Ta olbrzymia międzynarodowa organizacja umożliwiła mu przeprowadzenie badań na grupie 117 tysięcy pracowników w 40 krajach. Dzięki tak dużej grupie badawczej o różnorodnym pochodzeniu ten socjolog społeczny zdołał zweryfikować swoją hipotezę, że otoczenie (firmy) ma ogromne znaczenie na procesy i wartości w niej zachodzące.

Przy użyciu technicznego podejścia ten dziewięćdziesięciolatek zdołał początkowo wyróżnić 4 wymiary kultur narodowych:

  • Dystans władzy będący miarą jak traktowane są nierówności między ludźmi w danym społeczeństwie,
  • Indywidualizm a kolektywizm, czyli postrzeganie siebie jako JA czy MY (grupa, której jestem członkiem),
  • Męskość i kobiecość nastawienie na opiekowanie się innymi, troskę o jakość życia (społeczeństwa kobiece), czy zdobywanie pieniędzy i dóbr materialnych (społeczeństwa męskie),
  • Podejście do niepewności dotyczącej przyszłości i co za tym idzie tworzenie instytucji i nakazów regulujących normy społeczne (silne unikanie niepewności), lub branie życia jakim jest (słabe unikanie niepewności),

Później rozbudowane o kolejne 2:

  • dynamizm konfucjański,czyli rozróżnienie między długoterminowym (skupionym na przyszłości) i krótkoterminowym (tu i teraz, ewentualnie w przeszłości) nastawieniu do życia
  • Przyjemność a wstrzemięźliwość postawa hedonistyczna czy auto-kontrola jako zachowanie pożądane

Porównanie społeczeństwa polskiego z brytyjskim: tutaj

Jak wypada społeczeństwo polskie w porównaniu z brytyjskim w tym kontekście? Zdecydowanie bardziej zhierarchizowane, o dużej centralizacji władzy (dystans do władzy: PL68; UK 35), i o silnej potrzebie ujmowania wszystkiego w prawa i przepisy (podejście do niepewności: PL 93, UK 35) w przeciwieństwie do Zjednoczonego Królestwa, gdzie regulacje ograniczone są do niezbędnego minimum. Co ciekawe, chociaż to Brytyjczycy zdecydowanie bardziej cenią indywidualizm (PL 60; UK 89) i schlebianie własnym przyjemnościom (przyjemność a wstrzemięźliwość PL 29; UK 69), to oni są według badań zorientowani na długotrwałe cele (PL38; UK 51).

Wobec wykrytych różnic między poszczególnymi narodowościami, nierealistyczne wydaje się oczekiwanie, że nasze normy będą na całym świecie tak samo postrzegane. A wycieczki służą nie tylko zwiedzaniu nowych zakątków, czy sprawdzaniu swoich umiejętności językowych, ale również  uczą szacunku do różnorodnych kultur i norm społecznych.

Źródła:
Geert Hofstede , Business English Magazine, Dwumiesięcznik językowy NR 71/2019


dodatki:

  • słowniczek przy każdym artykule
  • nagrania MP3 do odsłuchania na komórce za pomocą kodów QR lub na komputerze poprzez stronę wydawnictwa
  • video do oglądnięcia na komputerze poprzez stronę wydawnictwa

KIOSK https://www.kiosk.colorfulmedia.pl/21-business-english-magazin
DODATKI http://business-english.com.pl/index.html
WERSJA MOBILNA https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=K8AWyZ6wwe0

Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov KULTURY I ORGANIZACJE
https://www.pwe.com.pl/ksiazki/zarzadzanie/kultury-i-organizacje,p1694599706

Hofstede Insights
https://www.hofstede-insights.com