Starters

Egzamin Starters to pierwszy stopień egzaminów dziecięcych oferowanych przez Cambridge Assessment, do którego może podejść młody Kursant będąc na poziomie  preA1. Egzamin Starters składa się z 3 części. Pierwsza część to słuchanie (20 minut) i składa się z 4 zadań. Druga – czytanie i pisanie (20 minut) składa się z 5 zadań, a mówienie, które trwa około 3-5 minut składa się z 4 zadań. Z każdej części można otrzymać maksymalnie 5 tarcz.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: W tym zadaniu kandydaci przyglądają się obrazkowi, który przedstawia ludzi wykonujących różne aktywności. Kandydaci słuchają dialogu, a następnie łączą imiona z właściwymi osobami na obrazku.
 • Zadanie 2: Kandydaci słuchają rozmowy pomiędzy dzieckiem a dorosłym, następnie uzupełniają luki, każda odpowiedź to albo imię, albo liczba. Do zadania dołączony jest obrazek.
 • Zadanie 3: Zadanie składa się z pięciu pytań, każde z nich to 3 opcje wielokrotnego wyboru z obrazkami. Kandydaci słuchają informacji przekazywanych w pięciu odrębnych dialogach. Kandydaci słuchają i zaznaczają właściwy obrazek.
 • Zadanie 4: Na teście znajduje się jeden duży obrazek, a na nim kilka przykładów tego samego przedmiotu. Kandydaci muszą zidentyfikować określony obiekt słuchając szczegółów dotyczących jego położenia, a następnie poprawnie go pokolorować. Informacje są podane w formie dialogu pomiędzy dorosłym a dzieckiem.

Czytanie i pisanie

 • Zadanie 1: W tym zadaniu kandydaci czytają zdania. Jest pięć stwierdzeń, do każdego z nich dołączony jest obrazek. Kandydaci muszą postawić znak ptaszka w kratce, jeśli stwierdzenie jest zgodne z obrazkiem, a krzyżyk, jeśli nie jest.
 • Zadanie 2: Kandydaci patrzą na obrazek i pięć stwierdzeń, z których część prawidłowo opisuje obrazek, a część nie. Kandydaci piszą „yes” no” odpowiednio do sytuacji.
 • Zadanie 3: W zadaniu znajduje się pięć obrazków, a do każdego z nich dołączone jest słowo oznaczające dany przedmiot – litery są pomieszane. Kandydaci muszą napisać słowo poprawnie do każdego przedmiotu.
 • Zadanie 4: Kandydaci czytają tekst i patrzą na słowa z obrazkami w ramce pod tekstem. Dobierają właściwe słowa do każdej z pięciu luk. Wszystkie brakujące słowa to rzeczowniki w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Istnieją dwa dodatkowe słowa, których kandydaci nie powinni używać.
 • Zadanie 5: Zadanie zawiera trzy obrazki, które opowiadają historyjkę. Kandydaci odpowiadają na pytania pod obrazkami. Każde pytanie wymaga jednowyrazowej odpowiedzi.

Mówienie

 • Zadanie 1: Egzaminator rozpoczyna test, pokazując, co jest wymagane, a następnie prosi dziecko o wskazanie obiektów na obrazku. Egzaminator prosi kandydata o wskazanie dwóch kart z przedmiotami, a następnie, prosi by umieścić je w różnych miejscach na obrazku.
 • Zadanie 2: Egzaminator zadaje pytania do obrazka.
 • Zadanie 3: Egzaminator zadaje pytania na temat 4 przedmiotów z zestawu.
 • Zadanie 4: Egzaminator zadaje pytania na tematy takie jak rodzina, wiek, szkoła, przyjaciele kandydata.

Movers

Egzamin Movers to drugi stopień egzaminów dziecięcych oferowanych przez Cambridge Assessment, do którego może podejść młody Kursant będąc na poziomie A1. Egzamin Movers składa się z 3 części. Pierwsza część to słuchanie (25 minut) i składa się z 5 zadań. Druga – czytanie i pisanie (30 minut) składa się z 6 zadań, a mówienie, które trwa około 3-5 minut składa się z 4 zadań. Z każdej części można otrzymać maksymalnie 5 tarcz.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: W tym zadaniu kandydaci przyglądają się obrazkowi, który przedstawia ludzi wykonujących różne aktywności. Kandydaci słuchają dialogu, a następnie łączą imiona z właściwymi osobami na obrazku.
 • Zadanie 2: Kandydaci słuchają rozmowy, następnie uzupełniają luki. Do zadania dołączony jest obrazek.
 • Zadanie 3: Kandydaci słuchają rozmowy, która jest prowadzona głównie przez jednego mówcę. Dopasowują listę zilustrowanych słów do zestawu obrazków wpisując w okienko literę odpowiadającą właściwemu obrazkowi.
 • Zadanie 4: Zadanie składa się z pięciu pytań, każde z nich to 3 opcje wielokrotnego wyboru z obrazkami. Kandydaci słuchają informacji przekazywanych w pięciu odrębnych dialogach. Kandydaci słuchają i zaznaczają właściwy obrazek.
 • Zadanie 5:  Kandydaci w trakcie słuchania dialogu wykonują polecenia – kolorują odpowiednie elementy i wpisują odpowiednie słowo.

Czytanie i pisanie

 • Zadanie 1: Kandydaci łączą definicje ze słowami, do słów dołączone są obrazki.
 • Zadanie 2: Kandydaci czytają krótki dialog, a następnie wybierają poprawną odpowiedź. 
 • Zadanie 3: Kandydaci czytają tekst z pięcioma lukami i patrzą na słowa i obrazki w ramce. Następnie dopasowują właściwe słowa do każdej z pięciu luk. 
 • Zadanie 4: Kandydaci czytają tekst z pięcioma lukami, a następnie wybierają jeden wyraz z trzech podanych. To zadanie skupia się na aspektach gramatycznych.
 • Zadanie 5: Kandydaci czytają opowiadanie i uzupełniają zdania, używając jednego, dwóch lub trzech słów. 
 • Zadanie 6: Kandydaci uzupełniają zdania, odpowiadają na pytania oraz piszą pełne zdania na temat obrazka.

Mówienie

 • Zadanie 1: Egzaminator pokazuje kandydatowi dwa obrazki, które wyglądają podobnie, ale mają pewne różnice. Następnie egzaminator prosi kandydata o opisanie czterech różnic.
 • Zadanie 2: Egzaminator pokazuje kandydatowi sekwencję czterech obrazków, które przedstawiają historię. Egzaminator podaje kandydatowi tytuł historyjki i opisuje pierwszy obrazek. Następnie prosi kandydata o opisanie pozostałych trzech obrazków. 
 • Zadanie 3: Egzaminator pokazuje kandydatowi cztery zestawy po cztery obrazk. Jeden obrazek w zestawie nie pasuje do pozostałych. Kandydat musi określić, który obrazek nie pasuje i dlaczego.
 • Zadanie 4: Egzaminator zadaje pytania na tematy takie jak szkoła, czas wolny, przyjaciele i hobby.

Flyers

Egzamin Flyers to trzeci stopień egzaminów dziecięcych oferowanych przez Cambridge Assessment, do którego może podejść młody Kursant będąc na poziomie A2. Egzamin Flyers składa się z 3 części. Pierwsza część to słuchanie (25 minut) i składa się z 5 zadań. Druga – czytanie i pisanie (40 minut) składa się z 7 zadań, a mówienie, które trwa około 7-9 minut składa się z 4 zadań. Z każdej części można otrzymać maksymalnie 5 tarcz.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: W tym zadaniu kandydaci przyglądają się obrazkowi, który przedstawia ludzi wykonujących różne aktywności. Kandydaci słuchają dialogu, a następnie łączą imiona z właściwymi osobami na obrazku.
 • Zadanie 2: Kandydaci słuchają rozmowy, następnie uzupełniają luki. Do zadania dołączony jest obrazek.
 • Zadanie 3: Kandydaci słuchają rozmowy, która jest prowadzona głównie przez jednego mówcę. Dopasowują listę zilustrowanych słów do zestawu obrazków wpisując w okienko literę odpowiadającą właściwemu obrazkowi.
 • Zadanie 4: Zadanie składa się z pięciu pytań, każde z nich to 3 opcje wielokrotnego wyboru z obrazkami. Kandydaci słuchają informacji przekazywanych w pięciu odrębnych dialogach. Kandydaci słuchają i zaznaczają właściwy obrazek.
 • Zadanie 5: Kandydat w trakcie słuchania dialogu wykonuje polecenia – koloruje odpowiednie elementy i wpisuje odpowiednie słowa.

Czytanie i pisanie

 • Zadanie 1: Kandydaci łączą słowa z definicjami.
 • Zadanie 2:  Kandydaci czytają dialog, w którym brakuje odpowiedzi drugiej osoby. Kandydaci wybierają odpowiednią odpowiedź z listy i wpisują ją w odpowiednie miejsce. 
 • Zadanie 3: Kandydaci czytają tekst z lukami i patrzą na słowa w ramce. Następnie dopasowują właściwe słowa do każdej z luk.  
 • Zadanie 4: Kandydaci czytają tekst z lukami, a następnie wybierają odpowiedni wyraz z trzech podanych. To zadanie skupia się na aspektach gramatycznych.
 • Zadanie 5: Kandydaci czytają opowiadanie i uzupełniają zdania, używając jednego, dwóch, trzech lub czterech słów. 
 • Zadanie 6: Kandydaci czytają tekst z lukami. Następnie uzupełniają luki odpowiednim słowem. Słowa nie są podane.
 • Zadanie 7: Kandydaci piszą krótkie opowiadanie na podstawie 3 obrazków.

Mówienie

 • Zadanie 1: Egzaminator pokazuje kandydatowi dwa obrazki, które są podobne, ale mają różnice. Egzaminator czyta zdania na temat jego obrazka. Kandydat musi zidentyfikować różnice i powiedzieć jak różnią się od obrazka egzaminatora.
 • Zadanie 2: Egzaminator zadaje kandydatowi pytania dotyczące osoby, miejsca lub przedmiotu, w oparciu o zestaw wskazówek. Kandydat odpowiada, używając swojego zestawu wskazówek. Następnie kandydat zadaje egzaminatorowi pytania korzystając ze swojego zestawu wskazówek.
 • Zadanie 3: Egzaminator pokazuje kandydatowi sekwencję pięciu obrazków, które przedstawiają historię. Egzaminator podaje kandydatowi tytuł historyjki i opisuje pierwszy obrazek. Następnie prosi kandydata o opisanie pozostałych trzech obrazków. 
 • Zadanie 4: Egzaminator zadaje pytania na tematy takie jak szkoła, wakacje, urodziny, rodzina i hobby.

A2 Key

Egzamin na poziomie A2 dostępny jest w wersji dla młodzieży szkolnej (A2 Key for schools) oraz dla dorosłych (A2 Key). Egzamin ten potwierdza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie. A2 Key składa się z 3 części: słuchanie (30 minut), czytanie i pisanie (60 minut) oraz mówienie (8-10 minut). Egzamin z części mówienie przeprowadzany jest w parach, wraz z innym kandydatem.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: Kandydaci identyfikują kluczowe informacje w pięciu krótkich dialogach i wybiera właściwy obrazek.
 • Zadanie 2: Kandydaci słuchają monologu, a następnie uzupełniają luki w notatkach.
 • Zadanie 3: Kandydaci słuchają dialogu, a następnie wybierają poprawną odpowiedź na pytania z 3 możliwych odpowiedzi.
 • Zadanie 4: Kandydaci określają główne przesłanie, sedno lub temat w pięciu krótkich monologach lub dialogach i wybierają odpowiednią odpowiedź do pytania.
 • Zadanie 5: Kandydaci słuchają dialogu, a następnie identyfikują kluczowe informacje i łączą z odpowiednimi elementami.

Czytanie i pisanie

 • Zadanie 1: Kandydaci czytają krótkie teksty a następnie wybierają odpowiednią odpowiedź do pytania. 
 • Zadanie 2: Kandydaci czytają siedem pytań i trzy krótkie teksty na ten sam temat, a następnie dobierają pytania do tekstów.
 • Zadanie 3: Kandydaci czytają jeden długi tekst, następnie wybierają poprawną odpowiedź na pytania.
 • Zadanie 4: Kandydaci czytają tekst i wybierają właściwy wyraz, aby uzupełnić luki.
 • Zadanie 5: Kandydaci uzupełniają luki w e-mailu używając jednego słowa.
 • Zadanie 6: Kandydaci piszą krótkiego maila (ok. 25 słów).
 • Zadanie 7: Kandydaci piszą krótkie opowiadanie (ok. 35 słów).

Mówienie

 • Zadanie 1 – wywiad: Egzaminator zadaje pytania. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące np życia osobistego.
 • Zadanie 2 – dyskusja: Kandydaci dyskutują między sobą o tym, co lubią i czego nie lubią i podają powody.

B1 Preliminary

Egzamin na poziomie B1 dostępny jest w wersji dla młodzieży szkolnej (B1 Preliminary for schools) oraz dla dorosłych (B1 Preliminary). Egzamin ten potwierdza, że zdający skutecznie opanowali podstawy języka angielskiego. B1 Preliminary składa się z 4 części: Słuchanie (30 minut), Czytanie (45 minut), Pisanie (45 minut) oraz Mówienie (12-17 minut). Egzamin z części Mówienie przeprowadzany jest w parach, wraz z innym kandydatem.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: Kandydaci identyfikują kluczowe informacje w krótkich dialogach i wybierają właściwy obrazek.
 • Zadanie 2: Kandydaci słuchają krótkich dialogów, a następnie wybierają poprawną odpowiedź na pytania.
 • Zadanie 3: Kandydaci słuchają monologu i uzupełniają luki.
 • Zadanie 4: Kandydaci słuchają wywiadu, a następnie wybierają poprawne odpowiedzi na pytania.

Czytanie

 • Zadanie 1: Kandydaci czytają krótkie teksty, a następnie wybierają odpowiednią odpowiedź do pytania. 
 • Zadanie 2: Kandydaci dopasowują pięć opisów osób do ośmiu krótkich tekstów na określony temat.
 • Zadanie 3: Kandydaci czytają dłuższy tekst pod kątem szczegółowego rozumienia, sedna, wnioskowania i ogólnego znaczenia, a także postawy i opinii piszącego.
 • Zadanie 4: Kandydaci czytają dłuższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. Następnie odpowiedniej kolejności dobierają usunięte zdania.
 • Zadanie 5: Kandydaci wybierają odpowiednie słowo w celu uzupełnienia luk w tekście.
 • Zadanie 6: Kandydaci wpisują jedno słowo w luki w tekście.

Pisanie

 • Zadanie 1: Kandydaci piszą odpowiedź na maila korzystając z podanych notatek (ok.100 słów)
 • Zadanie 2: artykuł lub opowiadanie: Kandydaci wybierają temat, a następnie piszą odpowiedni tekst (ok. 100 słów).

Mówienie

 • Zadanie 1 – wywiad: Egzaminator zadaje pytania. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące np. życia osobistego.
 • Zadanie 2 – wypowiedź: Kandydat opisuje 1 kolorowy obrazek. 
 • Zadanie 3 – dyskusja: Kandydaci dyskutują, odrzucają sugestie, omawiają alternatywy, negocjują itd.
 • Zadanie 4 – ogólna konwersacja: Kandydaci rozmawiają o tym, co lubią, czego nie lubią, na temat ich przeżyć, opinii, zwyczajów itd.

B2 First

Egzamin na poziomie B2 dostępny jest w wersji dla młodzieży szkolnej (B2 First for schools) oraz dla dorosłych (B2 First). Egzamin ten potwierdza, że zdający posiada umiejętności na poziomie średniozaawansowanym. B2 First składa się z 4 części: Słuchanie (40 minut), Czytanie i stosowanie struktur językowych (1h 15min), Pisanie (1h 20min) oraz Mówienie (14 minut). Egzamin z części Mówienie przeprowadzany jest w parach, wraz z innym kandydatem.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: Kandydaci wysłuchują serię krótkich, niepowiązanych ze sobą nagrań po około 30 sekund każde. Następnie odpowiadają na jedno pytanie wielokrotnego wyboru dla każdego z nich. 
 • Zadanie 2: Kandydaci wysłuchują dłuższego monologu, następnie uzupełniają luki w zdaniach.
 • Zadanie 3: Kandydaci słuchają krótkich monologów, następnie łączą mówców z odpowiedziami.
 • Zadanie 4: Kandydaci słuchają wywiadu, a następnie wybierają poprawną odpowiedź.

Czytanie i stosowanie struktur językowych

W zadaniach od 1 do 4 Kandydaci czytają teksty i wykonują zadania z zakresu gramatyki i słownictwa. W przypadku części 5-7 Kandydaci czytają teksty i odpowiadają na pytania, które sprawdzają umiejętność czytania i pokazują, że potrafią poradzić sobie z różnymi typami tekstów.

 • Zadanie 1: Kandydaci wybierają spośród podanych słowo, które najbardziej pasuje do luki w tekście. 
 • Zadanie 2: Kandydaci wpisują odpowiedni wyraz w luki w tekście.
 • Zadanie 3: Kandydaci uzupełniają luki w tekście odpowiednim wyrazem za pomocą słowotwórstwa oraz podpowiedzi. 
 • Zadanie 4: Kandydaci muszą użyć słowa kluczowego do uzupełnienia drugiego zdania tak, aby było ono podobne w znaczeniu do pierwszego, podanego już zdania.
 • Zadanie 5: Kandydaci czytają tekst, następnie odpowiadają na pytania.
 • Zadanie 6: Kandydaci czytają dłuższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. Następnie w odpowiedniej kolejności dobierają usunięte zdania.
 • Zadanie 7: Kandydaci czytają serię pytań i długi tekst lub kilka krótkich tekstów. Następnie wybierają, który tekst lub fragment tekstu odnosi się do pytania.

Pisanie

 • Zadanie 1: Kandydaci dostają tytuł eseju i dwa pomysły. Następnie piszą esej (140-190 słów), w którym wyrażają swoją opinię na zawarty temat, wykorzystując podane pomysły i dodając własny pomysł. Tytuł/temat dotyczy dziedzin ogólnych – kandydaci nie potrzebują żadnej specjalistycznej wiedzy.
 • Zadanie 2: Kandydaci piszą tekst na około 140-190 słów. Mają do wyboru: artykuł, e-mail/list, esej, recenzja, opowiadanie.

Mówienie

 • Zadanie 1 – wywiad: Egzaminator zadaje pytania kandydatom z zakresu: życia osobistego, przeszłości, obecnej sytuacji oraz planów na przyszłość kandydata.
 • Zadanie 2 – wypowiedź: Egzaminator daje kandydatowi parę zdjęć do omówienia i musi on mówić przez 1 minutę bez przerwy. Pytania dotyczące fotografii są zapisane na górze strony, aby przypomnieć kandydatowi, o czym powinien mówić. Po zakończeniu wypowiedzi, drugi kandydat odpowiada na krótkie pytanie egzaminatora dotyczące fotografii.
 • Zadanie 3 – zadanie wspólne: Rozmowa z drugim kandydatem. Egzaminator zadaje kandydatom pytanie i pokazuje kilka pisemnych podpowiedzi. Kandydaci dyskutują nad nimi wspólnie przez dwie minuty. Następnie egzaminator prosi ich o wspólne podjęcie decyzji na temat, o którym dyskutowali.
 • Zadanie 4 – dyskusja: Dalsza rozmowa z drugim kandydatem, kierowana przez pytania egzaminatora na temat z zadania 3.

C1 Advanced

Egzamin na poziomie C1 potwierdza, że zdający posiada umiejętności na poziomie zaawansowanym. C1 Advanced składa się z 4 części: Słuchanie (40 minut), Czytanie i stosowanie struktur językowych (1h 30min), Pisanie (1h 30min) oraz Mówienie (15 minut). Egzamin z części Mówienie przeprowadzany jest w parach, wraz z innym kandydatem.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: Kandydaci wysłuchują fragmentów konwersacji, a następnie wybierają poprawną odpowiedź.
 • Zadanie 2: Kandydaci uzupełniają zdania na podstawie wysłuchanego monologu.
 • Zadanie 3: Kandydaci wysłuchują dłuższej rozmowy, następnie wybierają poprawne odpowiedzi do pytań.
 • Zadanie 4: Kandydaci słuchają krótkich monologów, następnie łączą mówców z odpowiedziami.

Czytanie i stosowanie struktur językowych

 • Zadanie 1: Kandydaci wybierają spośród podanych słowo, które najbardziej pasuje do luki w tekście. 
 • Zadanie 2: Kandydaci wpisują odpowiedni wyraz w luki w tekście.
 • Zadanie 3: Kandydaci uzupełniają luki w tekście odpowiednim wyrazem za pomocą słowotwórstwa oraz podpowiedzi.
 • Zadanie 4: Kandydaci muszą użyć słowa kluczowego do uzupełnienia drugiego zdania tak, aby było ono podobne w znaczeniu do pierwszego, podanego już zdania.
 • Zadanie 5: Kandydaci czytają dłuższy tekst, następnie wybierają poprawną odpowiedź. 
 • Zadanie 6: Kandydaci czytają 4 krótsze teksty, następnie dobierają je do odpowiednich pytań.
 • Zadanie 7: Kandydat czytają tekst z usuniętymi akapitami, następnie dobierają podane akapity w poprawnej kolejności.
 • Zadanie 8: Kandydaci dobierają odpowiedni tekst lub fragment tekstu do kolejnych pytań.

Pisanie

 • Zadanie 1: Kandydaci czytają tekst, a następnie piszą esej (220-260 słów) na podstawie punktów zawartych w tekście. Kandydaci wyjaśniają, który z dwóch punktów jest ważniejszy i uzasadniają swojej opinię.
 • Zadanie 2: Kandydaci mają do wyboru napisać: list/e-mail, propozycję, sprawozdanie lub recenzję (220-260 słów). Kandydaci otrzymują informacje na temat kontekstu, celu oraz odbiorcy wypowiedzi

Mówienie

 • Zadanie 1 – wywiad: Rozmowa między kandydatami a egzaminatorem. Kandydaci odpowiadają na pytania na temat życia osobistego, kariery, wykształcenia, itd.
 • Zadanie 2 – wypowiedź: Egzaminator daje kandydatowi trzy obrazki i prosi o wypowiedź na temat dwóch z nich. Następnie egzaminator prosi drugiego kandydata o skomentowanie tego, co powiedział kandydat pierwszy. Drugi kandydat otrzymuje inny zestaw zdjęć, a kandydat pierwszy słucha i następnie komentuje jego wypowiedź. Pytania, na które należy odpowiedzieć w związku z fotografiami, są napisane na górze strony, aby przypomnieć, o czym należy powiedzieć.
 • Zadanie 3 – zadanie wspólne: Rozmowa z drugim kandydatem. Egzaminator udziela Ci instrukcji ustnych wraz z pisemnymi podpowiedziami, które są wykorzystywane w dyskusji. Kandydaci rozmawiają na temat pisemnych podpowiedzi. Po zakończeniu dyskusji egzaminator zadaje kolejne pytanie, które wymaga podjęcia decyzji. Następnie w ciągu minuty razem podejmują decyzję
 • Zadanie 4 – dyskusja: dalsza rozmowa z drugim kandydatem, na tematy podjęte w zadaniu 3. Egzaminator zadaje pytania, a następnie kandydaci dyskutują na ten temat między sobą.

C2 Proficiency

Egzamin na poziomie C2 potwierdza, że zdający posiada umiejętności na poziomie bardzo zaawansowanym. C2 Proficiency składa się z 4 części: Słuchanie (40 minut), Czytanie i stosowanie struktur językowych (1h 30min), Pisanie (1h 30min) oraz Mówienie (16 minut). Egzamin z części Mówienie przeprowadzany jest w parach, wraz z innym kandydatem.
Opis zadań:

Słuchanie

 • Zadanie 1: Kandydaci wybierają poprawną odpowiedź na podstawie przesłuchanych nagrań.
 • Zadanie 2: Kandydaci uzupełniają luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego monologu.
 • Zadanie 3: Kandydaci słuchają nagrania, następnie wybierają jedną z podanych odpowiedzi.
 • Zadanie 4: Kandydaci po odsłuchaniu 5 krótkich monologów, dobierają odpowiedni monolog do zadanego pytania.

Czytanie i stosowanie struktur językowych

 • Zadanie 1: Kandydaci wybierają spośród podanych słowo, które najbardziej pasuje do luki w tekście.
 • Zadanie 2: Kandydaci wpisują odpowiedni wyraz w luki w tekście.
 • Zadanie 3: Kandydaci uzupełniają luki w tekście odpowiednim wyrazem za pomocą słowotwórstwa oraz podpowiedzi.
 • Zadanie 4: Kandydaci muszą użyć słowa kluczowego do uzupełnienia drugiego zdania tak, aby było ono podobne w znaczeniu do pierwszego, podanego już zdania.
 • Zadanie 5: Kandydaci czytają dłuższy tekst, następnie wybierają poprawne odpowiedzi na pytania.
 • Zadanie 6: Kandydaci czytają tekst z usuniętymi akapitami, następnie dobierają podane akapity w poprawnej kolejności.
 • Zadanie 7: Kandydaci dobierają odpowiedni tekst lub fragment tekstu do kolejnych pytań.

Pisanie

 • Zadanie 1: Po przeczytaniu dwóch tekstów, kandydaci piszą esej o długości około 240-280 słów.
 • Zadanie 2: Kandydaci mają do wyboru: artykuł, list, sprawozdanie, recenzję lub jeśli przeczytali jedną z dwóch lektur mogą napisać wypracowanie (możliwe formy wypracowania to: artykuł, esej, list, sprawozdanie lub recenzja) na jej temat

Mówienie

 • Zadanie 1 – wywiad: Egzaminator zadaje pytania kandydatom na zmianę, aby mieli okazję się wypowiedzieć.
 • Zadanie 2 – zadanie wspólne: Egzaminator podaje polecenie oraz pokazuje jeden lub więcej obrazków. Najpierw Kandydat odpowiada na pytanie zadane przez egzaminator, następnie kandydaci wspólnie dyskutują na zadany temat, aby podjąć wspólną decyzję. 
 • Zadanie 3 – wypowiedź oraz dyskusja: Egzaminator pokazuje kandydatowi pytanie oraz podpowiedzi, następnie pierwszy kandydat się wypowiada, a drugi, gdy skończy wypowiedź komentuje wypowiedź. Egzaminator następnie zadaje pytanie kandydatom. Egzaminator postępuje w ten sam sposób z drugim kandydatem, a następnie prowadzi dyskusje z dwójką kandydatów.

IELTS

Egzamin IELTS składa się z 4 części: Czytanie, Pisanie, Słuchanie, Mówienie i posiada dwa rodzaje IELTS General Training – skupiający się na języku ogólnym oraz IELTS Academic – skupiający się na tematach związanych z językiem akademickim. Części Słuchanie i Mówienie są takie same w obu rodzajach. Egzamin IELTS ocenia poziom językowy kandydata wg skali 1 (non-user) – 9 (expert user).

Jesteśmy Cambridge Pretesting Centre. Co pół roku organizujemy dla naszych kursantów próbne sesje egzaminacyjne na bazie materiałów Cambridge Assessment English, pomagając w ten sposób tworzyć wiarygodne materiały egzaminacyjne Cambridge Assessment.
We współpracy z British Council współorganizujemy sesje egzaminacyjne w naszych placówkach.
Języki Katowice ma status Cambridge English Qualifications Trained Agent 2019.