• Wybierz serwis:
 • Kursy Angielskiego Katowice
 • Kursy Niemieckiego Katowice
 • Kursy Francuskiego Katowice
 • Kursy Hiszpańskiego Katowice
 • Kursy Włoskiego Katowice
 • Kursy Rosyjskiego Katowice

Współpraca

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i osób czynnych zawodowo proponujemy rozwiązania dopasowane do danego klienta grupowego lub indywidualnego. Oferujemy nauczanie języka ogólnego oraz specjalistycznego, używanego w kontekście zawodowym. W uzasadnionych sytuacjach zwracamy również uwagę na kontekst kulturowy.

Prowadzimy kursy w niewielkich grupach zwracając uwagę na efektywność zajęć. Aby to osiągnąć staramy się zrozumieć klienta, jego potrzeby, cele i preferowane sposoby ich osiągania. Razem staramy się wybrać sposób nauczania, tryb pracy, intensywność spotkań oraz ich miejsce.

ORGANIZACJA PRACY

 • Każdy uczestnik szkolenia realizuje przygotowany specjalnie dla niego program dostosowany do jego potrzeb i celów.
 • Grafik szkoleń jest elastyczny i dostosowany do możliwości czasowych klienta.
 • Istnieje możliwość planowania spotkań z lekcji na lekcję bezpośrednio z lektorem.
 • Uczestnik szkolenia może mieć tyle godzin zajęć w tygodniu ile sobie życzy.
 • Szkolenie może odbywać się w miejscu pracy klienta, w siedzibie Szkoły Języki Katowice, w jego domu oraz innym dogodnym miejscu.
 • Szkoła Języki Katowice regularnie monitoruje postępy w nauce uczestnika szkolenia zwracając uwagę na zagadnienia, które wymagają dalszej pracy.

ETAPY PRACY
W celu zapewnienia najwyższej jakości wszystkie szkolenia przechodzą następujące etapy:

Analiza potrzeb studenta

 • ocena poziomu zaawansowania umiejętności językowych poprzez test pisemny i ustny
 • uzgodnienie celów i potrzeb
 • opracowanie specjalnego programu i materiałów
 • ustalenie czasu i miejsca spotkań

Prezentacja – Praktyka - Produkcja

 • prezentacja struktur językowych w kontekście wziętym z życia
 • praktyczne zastosowanie nowych zagadnień językowych w szerokiej gamie ćwiczeń
 • użycie poznanych struktur w zadaniach typu dialog, symulacja spotkania, prezentacja, negocjacje, rozmowa telefoniczna i tzw. case study

Zadanie końcowe

 • sprawdzenie umiejętności samodzielnego zastosowania przez uczestnika szkolenia poznanych struktur w zadaniach typu dialog, symulacja spotkania, prezentacja, negocjacje, rozmowa telefoniczna i tzw. case study