• Wybierz serwis:
  • Kursy Angielskiego Katowice
  • Kursy Niemieckiego Katowice
  • Kursy Francuskiego Katowice
  • Kursy Hiszpańskiego Katowice
  • Kursy Włoskiego Katowice
  • Kursy Rosyjskiego Katowice

Cennik

OFERUJEMY

  • Zajęcia indywidualne 1-3 osoby - opłaty za 60 minut wynoszą:

1 osoba - 60 zł
2 osoby - 30 zł
3 osoby - 20 zł

  • Zajęcia grupowe 4-10 osób
RODZAJ KURSUROZKŁAD ZAJĘĆILOŚĆ LEKCJI OPŁATA ROCZNIE*OPŁATA SEMESTRALNIEOPŁATA MIESIĘCZNIEOPŁATA ZA MATERIAŁY**
OPŁATA WPISOWA ***
KURSY DZIECIĘCE (A1-A2) 2 x 45 min 60 1100zl 2x575 zł=1150zł 10x120zł=1200zł 120zł 60zł
KURSY MŁODZIEŻOWE (A2-B2) 2 x 75 min 135 1500zł 2x775 zł=1550zł 10x160zł=1600zł 120zł 60zł
KURSY EGZAMINACYJNE – YLE (A1/A2) 2 x 45 min + Fast Track 120 1350zł 2x700 zł=1400zł 10x2145zł=1450zł 120zł 60zł
KURSY EGZAMINACYJNE – KET(A2)/PET(B1) 2 x 75 min + Fast Track 180 1900zł 2x975 zł=1950zł 10x200zł=2000zł 120zł 60zł
KURSY EGZAMINACYJNE – FCE (B2)/CAE (C1) 2 x 75 min + Fast Track 20 2100 2x2075 zł=2150zł 10x220zł=2200zł 120zł 60zł

* płatne do 15 czerwca 2017 roku

** płatne przy zapisie razem z pierwszą ratą za kurs

*** dotyczy nowych klientów, płatne przy zapisie razem z pierwszą ratą za kurs


  • Korekty wpłat należy uwzględnić przy wpłacie kolejnej raty.
  • Raty płatne są do 5 dnia danego miesiąca. Osoby wpłacające czesne po terminie proszone są o uregulowanie należnych wpłat łącznie z ustawowymi odsetkami.